Aanleverspecificaties Goldies Office

Algemeen is de stelregel:
Drukwerk, A3 of kleiner:
Lever uw bestand met 3 mm extra beeld rondom: Bijvoorbeeld: Eindformaat A4 / 297 x 210mm > bestandsformaat 303 x 216mm.

Drukwerk, groter dan A3 tot A0:
Lever uw bestand met 5 mm extra beeld rondom: Bijvoorbeeld: Eindformaat A2 / 594 x 420mm > bestandsformaat 604 x 430mm.

Plaatmaterialen, reclamedoeken en fotoproducten:
Lever uw bestand met 10 mm extra beeld rondom: Bijvoorbeeld: Eindformaat A1 / 594 x 840mm > bestandsformaat 614 x 860mm.

Tekst en beeld:
Belangrijke informatie, tekst en afbeeldingen moeten tenminste 3mm (bij posters 5mm, bij magazines 7mm) van het eindformaat geplaatst worden. Gelieve uw bestanden zo aan te maken dat ze met het door ons aangegeven formaat overeenkomen. Gelieve daarbij geen gebruik te maken van vouw-, snij- of andere tekens. Technisch gezien kan niet gegarandeerd worden dat op de mm nauwkeurig gevouwen of gesneden wordt. Het kan bijgevolg zijn dat de vouw of snijlijn een mm afwijkt.

Aflopend beeld:
Alle bestanden aangeleverd conform onze vereisten, worden aflopend gedrukt en schoongesneden op het juiste DIN formaat.

Formaten:
Gelieve uw bestanden enkel in het mediaformaat aan te leggen. Wilt u uw bestanden uitsluitend aanleveren als JPG, TIFF, of PDF (volgens standaard PDF/X-1a:2001 met kleurprofiel “ISO Coated v2 300% (ECI)*”).

Resolutie:
Uw bestanden moeten een resolutie hebben van tenminste 300dpi omdat het anders kan komen tot verlies van kwaliteit. Voor posters is een resolutie van 240dpi voldoende. Bij vectorgrafiekformaten moeten alle teksten in paths omgezet worden. Gepixelleerde afbeeldingen (gebruikte foto´s, logo´s of andere grafische elementen) moeten een resolutie hebben van tenminste 240dpi. Alle bestanden moeten in het CMYK-kleurschema opgeslagen worden.

Kleurenbeheer:
Onze professionele printsystemen zijn ingericht op een optimale kleurenbeheer.Het kan zijn dat uw kopie of print niet direct het gewenste kleurresultaat geeft. Dit kunnen wij dan bijsturen. De extra prints die wij dan in overleg maken komen voor rekening van u. (Overigens komen beeldschermkleuren nooit overeen met printkleuren)

Bestandscontrole:
Controleer of uw bestand(en) de juiste resolutie heeft/hebben, in het juiste kleurschema (CMYK) opgemaakt is, het juiste bestandsformaat en voldoende marge heeft en of uw bestand(en) PDF/X1-a 2001 of jpg compatibel zijn. U kunt met deze keuze vertrouwen op een goed drukresultaat.

Bij een foutieve drukbestand wordt u door ons via het door u opgegeven mailadres op de hoogte gebracht. We zijn niet verantwoordelijk voor aanleverfouten die betrekking hebben op: de spelling, verkeerd ingedeelde documenten, verkeerd geplaatste kolommen, de tekstinhoud, PMS- of andere speciale kleuren eventueel in combinatie met in CMYK aangeleverde bestanden en individuele, foutief geplaatste grafische afbeeldingen. Ook documenten opgemaakt met transparentie, overlap en afloop dienen vooraf door u goed gecontroleerd te worden. Indien u twijfelt, raadpleeg ons vooraf.

Kleurschema:
Gelieve uw bestanden steeds aan te leveren in het CMYK-kleurschema. Kleuren die werden aangelegd in het RGB-kleurschema komen meestal niet overeen met kleuren uit het CMYK-kleurschema. De verzadiging van kleuren (saturation) mag in het geheel niet meer dan 240% zijn omdat het anders kan komen tot slechte drukresultaten (bv. vegen). Voor een verzadigd zwart zijn 100% black (K), 50% cyan (C) en 50% magenta (M) voldoende.

Bestandsnaam:
Bij bestellingen die uit verschillende bestanden bestaan (bv. voor- en achterkant), vragen we om de verschillende bestanden in hetzelfde formaat op te slaan en te voorzien van een eenduidige herkenbare bestandsnaam.
Gelieve ons bij magazines de diversen pagina’s in aparte bestanden te sturen. We vragen eveneens om die verschillende bestanden eenduidig te benoemen, zodat ze door ons juist kunnen worden geplaatst.Gelieve de bestanden zo te uploaden, zoals u ze wil laten drukken.

Overdruk:
De functie overdruk wordt vaak gebruikt om tekst sluitend te krijgen op een achtergrond.
Standaard staat de basisinstelling, zodanig dat zwart op overdruk staat, dit dient u ook zo te laten. Handmatig ingestelde overdruk wordt tijdens het drukken niet ondersteund. Om ongewenste drukresultaten te vermijden dient u te controleren of er geen overdruk elementen aanwezig zijn.

Gelieve ook het volgende te lezen:
Om slechts een kant te bedrukken, gelieve ons het bestand slechts een keer te sturen.
Om voor- en achterkant verschillend te drukken, gelieve ons twee verschillende bestanden te sturen. Om voor- en achterkant met hetzelfde bestand te drukken, gelieve ons het bestand twee keer met een andere naam te sturen (bvb. een maal voorkant en een maal achterkant).

Opmerkingen:
Bij bestellingen met foutieve of ontbrekende bestanden kan de levertijd langer worden!
Herdukken, zelfs met identieke bestanden kunnen nooit 100% identiek zijn en van mekaar afwijken. Gelieve de bestanden enkel in de door ons aangegeven formaten door te sturen. We vragen om de bestanden slechts in een enkel formaat door te sturen en om niet meer bestanden op te sturen dan nodig.

Gelieve verschillende bestellingen van mekaar gescheiden te houden, omdat het anders zou kunnen dat er tijd verloren gaat of zelfs fout gedrukt wordt. Hiervoor kunnen we geen verantwoordelijkheid opnemen.