Goldies Office is i.v.m. vakantie van 11 t/m 29 juli gesloten.

Hier vindt u helder en beknopt antwoord op diversen vragen. Heeft u daarnaast vragen die u persoonlijk beantwoordt wilt hebben dan kunt u gewoon met ons contact opnemen voor meer relevante informatie zie de footer onder aan de webshop.

Algemeen:

Goldies Office de store is van dinsdag t/m vrijdag open en houdt zich aan de RIVM richtlijnen.
Bestellen per email is geen probleem en kan 24/7. Wij zijn aanwezig van maandag t/m vrijdag en reageren zo snel mogelijk.
Openingstijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur. Let op: tussen 12.30 – 13.30 uur zijn wij gesloten.

Leveradres (afwijkend):
Het is mogelijk om een leveradres op te geven wat afwijkt van het factuuradres (mogelijk zolang de bestelling nog niet de “drukvoorbereidingsfase” zit). Opgelet! Levering aan een postbusadres is niet mogelijk.

Levermethoden:

24-uurs service.
De verwachte leverdatum van het product* is 24-uurs, uitgaande van correcte bestanden en standaard artikelen.

Standaard drukwerk.
De verwachte leverdatum van het product* is 2-3 werkdagen, uitgaande van correcte bestanden.

Verschillende bestellingen tegelijkertijd plaatsen:
Gelieve voor elk product een aparte bestelling door te voeren. Dit garandeert een optimale levertijd voor elk product.

Opnieuw versturen van pakketten:
Pakketten die opnieuw verstuurd moeten worden, worden als volgt berekend:
Voor het opnieuw versturen van een pakket, berekenen wij € 11,85.

Klachten:
Wij erkennen geen klachten die toe te schrijven zijn aan verkeerd geleverde gegevens c.q. bestanden. Bent u niet tevreden met de geleverde opdracht dan dient u ons hiervan binnen 4 uur na levering per mail op de hoogte te stellen. Wij verwerken uw klacht en contacten u zo snel mogelijk per mail.

Annulering:
Wilt u een bestelling annuleren, dan dient u ons binnen 4 uur per mail op de hoogte te stellen. Hiervoor worden wel annuleringskosten doorberekend. Bestellingen die reeds in productie zijn genomen kunnen niet meer geannuleerd worden.

Verzendingskosten:
De verzendingskosten zijn bij Goldies Office marktconform.

Betaalmogelijkheden:
Wij bieden verschillende betaalmogelijkheden aan:

Nieuwe klant:
Contant of pinnen.

Bestaande klant:
Bent u reeds klant van Goldies Office dan ontvangt u bij aflevering een factuur. Betaaltermijn 14 dagen.

Producten

Affichepapier:
Dit papier heeft een primaire grondlaag die geen licht doorlaat en houtvrij en vochtvast is. De achterzijde is geel- of blauwachtig en laat daardoor onderliggende afbeeldingen (bijvoorbeeld posters die overkleefd worden) niet doorschemeren.

Druklak:
Kleurlose laklaag, deze wordt tijdens het drukken aangebracht. Deze lak verhoogt de krasvastheid van de producten en bied een beschermende laag. Let op, 300 grams MC producten met een oplage kleiner dan 1.000 stuks kunnen niet van druklak worden voorzien.

Sticker houdbaarheid:
Beperkt weervast wil zeggen dat de stickers slechts beperkt ingezet kunnen worden in de natuur.
De houdbaarheid van het materiaal en de druk is afhankelijk van de weersomstandigheden en de ondergrond.

Bindingen:
Magazines worden in de rug geniet (zoals bij vele tijdschriften)

Drukkleuren/Speciale kleuren
Wij werken conform de CMYK standaard.

Kleurverschillen
Ondanks modernste drukmachines kan het tot kleine kleurafwijkingen komen. Het eindresultaat is van vele factoren afhankelijk, onder andere van nuances in de papiertypes van de verschillende leveranciers (bijvoorbeeld de richting van het papier, of het mat dan wel glanzend is, of de kleurwaarde van het wit) en van veranderingen in het klimaat op de werkvloer (vochtigheid en temperatuur). Mocht het tot zo een kleurverschil wat binnen de grenzen valt komen, kunnen we omwille van ons systeem (de bestmogelijke bezetting van onze machines) klachten niet aanvaarden.

Gekleurd papier (druk)
Druk op gekleurd papier wordt bij ons niet aangeboden. Wanneer u alsnog een gekleurde achtergrond wenst, kan u uw achtergrond in deze kleur opmaken.

Indoorpapier
Hier gaat het om papier voor posterpapier wat met inkt op oliebasis bedrukt wordt. De druk is beperkt weervast en UV-bestendig.

Looprichting van het papier
Technisch gezien kunnen we bij het plaatsen van uw bestelling helaas geen rekening houden met de looprichting van het papier. Vandaar kan het niet uitgesloten worden dat het papier bij het vouwen in de rug „breekt“. Vanaf een papiergewicht van 170g kan dit vermeden worden, wanneer u kiest voor „rillen“.

Rillen
Rillen is het maken van een vouwlijn in het papier, zodat op die plaats de materie verdicht wordt en de kans op breken bij het vouwen minimaal is. Let op: met de looprichting van het papier kan geen rekening worden gehouden.

Papierformaten maximaal
Wij bieden posters in DIN A0 aan bij papier van 100g, 135g glanzend en 115g op affichenpapier evenals plots op DIN A0 bij papier van 115g (affichenpapier) en 175g (outdoor).

Plot
Wordt aangeraden voor kleine aantallen tot ca. 25 Stuk. Wij bieden plots aan op affiche- en indoorpapier.

Aantal zijden max. (magazine)
Magazines die in de rug geniet worden, kunnen met maximaal 148 zijden (inclusief cover) gedrukt worden.

Folie
Wij bieden postkaarten aan die aan een kant van folie voorzien is, evenals visitekaarten die aan beide kanten met folie bedekt zijn.

Vouw
Artikelen kunnen wij in het midden vouwen. Harmonica-vouw en tweeluik-vouw zijn ook mogelijk.
Zie hiervoor de artikel beschrijvingen.

Bestanden

Marge
Wij vragen u om bij het eindformaat aan elke rand een extra marge van 1mm aan te leggen (3mm bij posters). Belangrijke informatie (bv. Emailadressen, telefoonnummer, enz.) moeten tenminste 3mm van de rand gezet worden (5mm bij posters en 7mm bij magazines). Gelieve het bestandsformaat zo aan te maken dat het exact past met het door ons aangegeven formaat.

Bestandsformaten
JPG of ook JPEG is een bestandsformaat voor gecomprimeerde pixelafbeeldingen. Het JPG-formaat comprimeert afbeeldingen om deze voor gebruik in het internet of voor snelle uitwisseling van bestanden bruikbaar te maken. PDF – het Portable-Document-formaat is een bestandsformaat voor drukbare documenten wat door de firma Adobe Systems ontwikkeld werd. TIFF (engl. Tagged-Image-File-Format) is een bestandsformaat om afbeeldingen op te slaan. Samen met Encapsulated Postscript is het het belangrijkste formaat om bestanden in de prepress door te sturen EPS – een Encapsulated-Postscript-bestand is een grafische afbeelding in de taal PostScript, die aan een aantal speciale eisen voldoet om het importeren in een document mogelijk te maken.

Niveaus
Gelieve alvorens de bestanden aan ons te sturen de verschillende kanalen (behalve CMYK) te wissen en alle niveaus naar een enkel niveau te verminderen.

Kleurmodus
Gelieve uw drukbestanden steeds in CMYK-standaard aan te leveren! Kleuren die opgemaakt werden in RGB komen normaalgezien nooit overeen met kleuren in CMYK. De kleurverzadiging mag in totaal de 240% niet overschrijden aangezien het anders tot slechte drukresultaten kan komen. Voor een vol zwart zijn 100% black (K), 50% cyaan (C) en 50% magenta (M) voldoende. Gelieve ervoor te zorgen dat u tenminste 15% kleur aanlegt.
Gelieve bij alle 4-kleurige producten geen speciale kleuren te gebruiken aangezien dit onvermijdelijk leidt tot een foute interpretatie van de kleur. Gelieve enkel proceskleuren te gebruiken en eventuele speciale kleuren door hun CMYK-equivalent te vervangen.
Opgepast: kleuren op het scherm of thuis afgedrukt zien er anders uit dan het uiteindelijke drukresultaat. Bij een computerscherm worden de kleuren in het RGB-systeem weergegeven, bij een offset drukmachine wordt het CMYK-systeem gebruikt. Deze twee systemen zijn zeer verspreid en uitgebreid, maat het is niet mogelijk om elke kleur in de twee systemen hetzelfde weer te geven. Om gedrukt te worden moeten de bestanden dus in uw programma reeds in CMYK opgemaakt worden.

Kleurprofiel
Wij drukken volgens het profiel FOGRA39. Om een optimale druk van uw bestanden te kunnen garanderen vragen we u om uw bestanden in het profiel FOGRA39 aan te maken.

Kleurenraster
Om een juiste afdruk te krijgen van kleurenrasters dient het percentage bij digitale druk (tot 250 stuks) minimaal 15% te zijn.

Bestanden voor magazines
Gelieve uw files als eenzijdige pagina’s te uploaden genummerd vanaf 1 (voorzijde omslag) en zo oplopend. bv Een A4 magazine; u dient hiervoor 12 losse pagina’s te uploaden. Het paginaformaat dient hier 212 x 299 mm te bedragen. Belangrijke gegevens dienen min 7 mm van de rand geplaatst te worden.

Pastekens
Gelieve uw bestanden zonder paskruisen en snijtekens aan te leveren, anders bestaat de kans dat deze zichtbaar blijven op uw drukwerk.

PDF PDF-bestanden (volgens PDF/X1-a 2001 standaard):
-Een PDF-bestand moet compatibel zijn met de ISO PDF/X1-a 2001 standaard.
-Gelieve het PDF-bestand steeds op te slaan als PDF-versie 1.3 en compatibel met Acrobat 4.0.
-Alle afbeeldingen en kleurprofielen moeten ingesloten zijn.
-Enkel „drukbare“ elementen zijn toegelaten, dwz geen commentaar, formuliervelden, schakelvlaktes of video´s.
-PDF-bestanden die OPI-koppelingen bevatten, kunnen niet worden gedrukt.
-Toegelaten kleurschema´s zijn CMYK en grijstinten. De ICC-kleurschema´s CalRGB, CalGray und Lab kunnen alleen gebruikt worden ivm een ICC-profiel.
-Gelieve de zogenaamde N-channel te vermijden.
-Transferfunkties (gradatiecurves) zijn niet toegelaten.

Gelieve geen Photoshop-PDFs te leveren.
Wanneer u een bestand uit Photoshop exporteert, gelieve te kiezen voor JPG/JPEG- of TIF/TIFF-bestanden.
– Het document in uw PDF-bestand moet gecentreerd aangelegd worden, aangezien het anders tot verschuivingen binnen het document kan komen.
– Gelieve PDF-bestanden niet met wachtwoorden te beveiligen.

Read me bestanden
Gelieve geen “Read-me”- bestanden samen te sturen met de drukbestanden.

Tekst en afbeeldingen
Let er op dat alle teksten in paths veranderd zijn! Uw bestanden moeten steeds in CMYK modus aangeleverd worden. Kleuren in RGB komen normaalgezien niet overeen met kleuren in CMYK. Het totale percentage kleur mag niet hoger zijn dan 300%, omdat het anders tot een slecht resultaat kan leiden. Voor een verzadigd zwart is het voldoende 100% black (K), 50% cyaan (C) en 50% magenta (M) te nemen.

Zwart als kleur aanleveren
Het beste resultaat bereikt u met:
– 100% black (K),
– 50% cyaan (C) en 50% magenta (M)
– (CMYK 50/50/0/100)

Controle van de bestanden
Gelieve “Controle van de bestanden” te kiezen wanneer u wil dat uw binnengekomen bestanden door ons gecontroleerd worden wat betreft onze vereisten, zoals bijvoorbeeld marges, formaat en resolutie. Enkel zo kan u van ons een optimaal resultaat verwachten. We zijn niet verantwoordelijk voor fouten met betrekking tot spelling, verkeerde vouwlijn, inhoud en eventueel foutief geplaatste grafische elementen.

Techniek

Kopieren, printen en drukken:
Wij kopieren, printen en drukken waar mogelijk offset en digitaal.

Raster/dpi
Raster (dots per inch) bestaan uit rechthoekig puntenrijen (rasterlijnen). De breedte van het raster geeft het aantal lijnen per cm aan. Een raster 60 heeft bijvoorbeeld 60 lijnen per cm, op een vierkante cm zijn dit met andere woorden 3600 rasterpunten.

Verdere verwerking
Stappen na de druk zoals samenvoegen, vouwen, rillen, snijden of nieten.

Goldies Office.
Tivolilaan 27A, 5645GD Eindhoven.
T. 06 – 23 11 91 01
www.goldiesoffice.nl
info@goldiesoffice.nl

Algemene vragen:
Deze kunt u per email plaatsen:
info@goldiesoffice.nl
Wij reageren spoedig per mail!
Of telefonisch: 06 – 23 11 91 01

Algemene gegevens:
KVK: 17165274.